Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade)

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea Referatului științific al tezei de doctor habilitat în științe istorice (în baza lucrărilor publicate) cu tema: Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir: probleme Mai mult…