Examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă”, anunță examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice cu tema: „Țara Moldovei în cadrul relațiilor internaționale (1611-1634) “, elaborată de dl Valentin CONSTANTINOV, dr. în științe istorice, conferențiar universitar.  Consultant științific – Mai mult…