Doctorat

Atelierul doctoral de actualizare a competențelor de cercetare ale doctoranzilor moldoveni în domeniul științelor sociale

dsc05044Atelierul doctoral, organizat de A.O. Forumul pentru Studii Interdisciplinare „PLURAL” în parteneriat cu Catedra de istorie universală a UPSM, din noiembrie 2011, își propune să acopere o lacună importantă din sistemul de învățământ superior din Republica Moldova, care nu dispune la ora actuală de un program sistematic de studii de doctorat (cursuri/seminare). Acest atelier va oferi doctoranzilor în științe sociale (istorie, sociologie, antropologie etc.) din Republica Moldova un ciclu de seminare destinate să actualizeze şi să îmbunătăţească capacitățile de elaborare a unei teze de doctorat în conformitate cu standardele academice internaţionale.

Atelierul organizează periodic seminare, pe durata unui an universitar, cu un grup de doctoranzi (sau deținători ai unei diplome de master, sau studenți în ultimul an de masterat care doresc să facă studii de doctorat) la o universitate din Moldova sau din Occident (sau la două universităţi, în regim de cotutelă). Înregistrarea şi participarea la acest atelier doctoral sunt benevole și gratuite.
copy-of-dsc04131Atelierul oferă seminare organizate de către profesori şi cercetători din Moldova (cu studii în străinătate) şi din străinătate. La seminare se pun în discuție aspecte practice ale elaborării tezei de doctorat: redactarea unui proiect de cercetare, pregătirea unei comunicări pentru un simpozion științific internațional, realizarea unui articol pentru o revistă științifică internațională etc. Totodată, la seminare se discută anumite aspecte teoretice și metodologice ale unei teze de doctorat în științe sociale (holism vs. individualism metodologic, teorii pozitiviste vs. abordări constructiviste etc.).

Unul dintre obiectivele de bază ale atelierului este dezvoltarea capacităților ştiinţifice cu ajutorul resurselor în limbi de circulație internațională (franceza şi engleza). Astfel, seminarele au loc în principal în limba română, dar cu folosirea unor materiale de studiu (articole, cărţi, teze, studii de caz, materiale video etc.) în engleză şi franceză.

Profesorii şi cercetătorii care coordonează seminarele oferă de asemenea consultații individuale și de grup participanților la proiectele lor de teză pentru a-i ajuta să-și definească mai bine obiectul şi problematica de cercetare, să aplice abordări teoretice şi metode de cercetare relevante şi inovatoare. Doctoranzii participanţi la atelier își prezintă proiectul tezei. Proiectele sunt discutate şi analizate în grup, cu profesorii şi cu alţi doctoranzi, de la egal la egal.

Cei mai activi participanți pot primi o recomandare pentru o mobilitate la o universitate occidentală sau regională: Universitatea Liberă din Bruxelles, EHESS (Paris), Central European University (Budapesta), Universitatea din București, EDSS (București), Universitatea din Ottawa etc. Cei mai buni doctoranzi au ocazia să facă studii doctorale (în regim de cotutelă) într-o universitate occidentală (prin Şcoala Doctorală în Ştiinţe Sociale de la Bucureşti sau alte programe). Mobilitățile de scurtă durată vor fi acoperite de către universităţile partenere, cu sprijinul agenţiilor universitare occidentale (cum ar fi Alianţa Franceză, Agence Universitaire de la Francophonie, anumite programe ale ambasadelor europene și americane) şi fundaţiile care sprijină educaţia şi cercetarea în Europa Centrală şi de Est: Open Society Foundations (Budapesta), Fondation Maison des Sciences de l’Homme etc.

Instituţiile partenere ale programului de doctorat: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova (Catedra de istorie universală, Catedra de asistență socială), Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Istorie şi Filosofie), Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale din Bucureşti, Universitatea din Bruxelles (Facultatea de Ştiinţe Politice), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris, Central European University din Budapesta, Universitatea din Ottawa.

Petru Negură, coordonator de proiect