Agenda conferinței științifice naționale cu participare internațională Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric

AGENDA Conferinței științifice naționale cu participare internațională Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric. Ediția a II-a Locul desfășurării: Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. I. Creangă, 1, bloc 1   Vineri, 27 aprilie 2018 Bloc 1, et. Mai mult…