Agenda conferinței științifice naționale cu participare internațională Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric

AGENDA

Conferinței științifice naționale cu participare internațională

Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric.

Ediția a II-a

Locul desfășurării: Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. I. Creangă, 1, bloc 1

 

Vineri, 27 aprilie 2018

Bloc 1, et. 1, sala 103

11.00-11.30 Înregistrarea participanţilor

 

11.30-11.50

Cuvânt de deschidere:

Valentina URSU, Șefa Catedrei Geografie și Patrimoniu Cultural, Director al proiectului științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional”, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

 

Cuvânt de salut:

Nicolae CHICUȘ, Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion  Creangă” din Chișinău

Victor GHILAȘ, Directorul Institutului Patrimoniului Cultural.

 

11.50–13.30 Ședința plenară

Moderator: Valentina Ursu

Vorbitori:

DOLGHI Adrian, Institutul Patrimoniului Cultural, FELEA Alina, Institutul de Istorie (Republica Moldova). Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX).

 

Prezentare de carte

Profesori ai Facultății de Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Volumul I. Coord. V. Ursu. Chișinău: „Garomont Studio”, 2017, 327 p. (V. CUȘCĂ, I. CERETEU, M. GROSU, G. TOPOR, Gh. CALMOI).

 

13.30 – 14.00 Pauză de cafea

14.00 – 17.00

Atelierul 1: Potențialul valoric spiritual și moral al patrimoniului cultural

bloc 1, et. 5,

Sala de Conferințe a Facultății de Istorie și Geografie

Moderatori: Valentina ENACHI, Tatiana ZAICOVSCHI

 

Vorbitori:

 1. ZAICOVSCHI Tatiana. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Этнокультурные маркеры своих и чужих сквозь призму культурных кодов носителей русского, румынского и болгарского языков (на материале паремий).
 2. GARUSOVA Olga. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Благотворительность в исторической памяти Кишинева. Чуфлинская церковь.
 3. IJBOLDINA Irina. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Некоторые аспекты культуры повседневности межвоенного Кишинева (1920-х гг.) в фельетонах русскоязычных периодических изданий как элемент этического и образно-эмоционального компонента культурного наследия Молдовы.
 4. CUȘNIR Jozefina. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Этизирующе-гармонизирующая функция мифологического сознания: инновационный подход к ее выявлению в фольклорном тексте.
 5. NICOGLO Diana. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Отражение темы религиозной идентичности гагаузов в художественной литературе.
 6. SÎRF Vitalii. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Этнокультурные традиции гагаузов в художественной прозе Н. И. Бабоглу (К 90-летию со дня рождения писателя).
 7. LISNIC Angela. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (Republica Moldova). Abordări și tratări teoretice privind patrimoniului național și universal în istoriografia contemporană.
 8. ȘEVCIUC Maria. Inspectoratul Şcolar Naţional (Republica Moldova). Aportul instituțiilor publice la valorificarea patrimoniului cultural mobil și imobil din Basarabia (1918-1940).
 9. SÎRBU Irina. IP Liceul Teoretic ”Spiru Haret”, Chișinău (Republica Moldova). Aprecierea potențialului turistic cultural-istoric.
 • MĂMĂLIGĂ Nicolae. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (Republica Moldova). Podul Feroviar Eiffel de la Ungheni ca atracție turistică.
 1. SUVAC Sergiu. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (Republica Moldova). Parcul Național Orhei: Rezervație naturală, Parc sau Pădure defrișabilă?

Discuții

Atelierul 2: Păstrarea patrimoniului etnografic material și imaterial

bloc 1, et. 5, sala 514

14.00 – 17.00

Moderatori: Valentina SAMOILENCO, Natalia GRĂDINARU.

 1. ONICA Dorina. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Patrimoniul etnografic – dialog între generații.
 2. DUMBRĂVESCU Nicolae, ORZA Maria. Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia (România). Redescoperirea la finalul secolului al XIX-lea a unor obiecte aparţinătoare lui Avram Iancu reflectată în presa românească transilvăneană.
 3. COJUHARI Ecaterina. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Ритуальная пища в родильной обрядности украинского населения Республики Молдова.
 4. COJUHARI Victor. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Локальные особенности поясной одежды украинцев севера Молдовы.
 5. SOROCEANU Evdochia. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Лепешки «çorek» и «pita» в традиционно-бытовой культуре гагаузов: этимологические заметки.
 6. GRĂDINARU Natalia. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Atitudinea societății tradiționale față de omul căzut.
 7. MOISEI Ludmila. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Valorificarea identității culturale prin covoarele tradiționale.
 8. CORNEICIUC Inga. IP Liceul „Neciuc-Levițki”. Особенности рецептов натуральных красителей и их сохранение в народных коврах.
 9. OSADCI Raisa. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Tinerii necăsătoriți în tradiția calendaristică românească.
 10. COTOMAN Carolina. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Riturile de trecere în cadrul obiceiurilor de familie.
 11. SAMOILENCO Valentina. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Obiceiuri, tradiții și superstiții de Dragobete.
 12. ROTARI Margarita. Instituţia Publică Gimnaziul “Eugeniu Coşeriu din s. Catranîc, raionul Fălești (Republica Moldova). Muzeul satului – punte de legătură între generații.
 13. OBADĂ Alexandru. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Metode de popularizare a obiceiurilor și tradițiilor prin mijloace informaționale moderne.
 14. MELNIC Mihai. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Breasla marinarilor din Basarabia din a II-a jumătate a sec. XIX ca element al patrimoniului etnografic local.

 

Discuții

 

Atelierul 3: Cercetarea și punerea în valoare a patrimoniului artistic

bloc 1, et. 5, sala 507

 

14.00 – 17.00

 

Moderatori: Larisa NOROC, Liliana CONDRATICOVA.

 1. ALTIPARMAC Anca. Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași (România). Analiza comparativă a compoziției „Judecata de Apoi”.
 2. CEASTINA Alla. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Историографический обзор документов, связанных с жизнью и деятельностью выдающегося архитектора Александра Бернардацци (1831-1907) в Бессарабии (по материалам Национального Архива Республики Молдова).
 3. IURCENCO Natalia. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Первые постройки А.В. Щусева в Кишиневе как начало его творческой биографии.
 4. CONDRATICOVA Liliana. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Piese lucrate de artizanii locali din sudul Republicii Moldova: note preliminare..
 5. NOROC Larisa. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (Republica Moldova). Căminele culturale din Basarabia interbelică – promotoare a valorilor naționale.
 6. BODAREU Galina. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Valoarea documentară a cărții de patrimoniu.
 7. BAGHICI Iuliana. Școala Gimnazială nr. 1, Albești, Județul Botoșani (România). Biserica Sfântul Onufrie – Mânăstioara Siret. Considerații istorice.
 8. MANICA Vasile. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Bisericile de lemn din Republica Moldova între patrimoniologie și indiferență.
 9. РОМАНОВА Оксана Валерьевна. Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odesa (Ucraina). Ревалоризация архитектурно-художественных средств выразительности в традиционной архитектуре юга Украины (на примере Одесской обл.).

 

Discuții

 

Atelierul 4: Impactul discursului ideologic asupra patrimoniului cultural

Sala de lectură a Bibliotecii UPS„Ion Creangă”, bloc 1, et. 2

 

14.00 – 17.00

Moderator: Valeria COZMA, Adrian DOLGHI

 1. COZMA Valeria. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Universitatea – locaș de educație, cultură și cercetare.
 2. URSU Valentina. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Componența etnică a colectivelor artistice și a Uniunilor de creație din RSSM în primii ani după reanexare la URSS.
 3. ȚARANU Mariana S. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova).  Tendințe de adaptare a administrației sătești din RSSM la modul de viață sovietic în perioada înfometării artificiale (1044-1947).
 4. ȘENDREA Veaceslav. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova).  Practicarea obiceiurilor de iarnă în RSSM – interferențe dintre tradiție și ideologie.
 5. ROIBU Dumitru. Arhiva Națională a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-metodologice privind presa periodică din RSS Moldovenească în contextul politicii culturale sovietice.
 6. ENACHI Valentina. Universitatea de Studii Europene, Chișinău (Republica Moldova). Reflecții asupra valorilor morale în presa din Republica Moldova.
 7. BURLACU Valentin. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Titlu rezervat.
 8. NASTAS Rodica. Liceul Teoretic „Mihail Кoțiubinski”, Chișinău. Influența culturii evreiești asupra patrimoniului cultural din Republica Moldova.

 

Discuții

 

Sâmbătă, 28 aprilie 2018

 

Atelierul 5: Identificarea și valorificarea patrimoniului arheologic

Sala de lectură a Bibliotecii UPS „Ion Creangă”, bloc 1, et. 2

 

9.00-10.30

Moderator: Valentin BURLACU

Vorbitori:

 1. MORARU Maria. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Legislația privind protecția patrimoniului arheologic în Republica Moldova.
 2. VOITIC Nicolai. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova). Protejarea patrimoniului arheologic prin prisma instrumentelor juridice.
 3. CIOBANU Larisa. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Titlu rezervat.
 4. PÂRNĂU Ludmila. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Titlu rezervat.

 

Discuții

 

Atelierul 6: Rolul patrimoniului cultural în procesul educațional.

Sala de Conferințe a Facultății de Istorie și Geografie, bloc 1, et. 5.

 

9.00-13.00

Moderator: Angela LISNIC, Ion DUMINICA.

 1. ROGOJANU Dumitru-Cătălin. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva (România).  Interferențe și legături între memorie și patrimoniu cultural identitar.
 2. BODA Gherghina. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva (România).  Școli și muzee: o pedagogie pentru patrimoniu.
 3. BRAGUȚA Violeta. Grădinița cu PNPP RIO 2, București (România). Valori pedagogice ale învățământului preuniversitar.
 4. TĂNĂSELEA Andrei–Mihai. Colegiul Tehnic de Comunicații N. Vasilescu–Karpen, Bacău (România). Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural ca metodă modernă în procesul educațional.
 5. DOLGOȘ Ana-Maria. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. – Karpen, Bacău (România). Cimitirele soldaților prizonieri ca obiect de studiu în școală. Studiu de caz.
 6. BOLDUMA Viorel. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion  Creangă” din Chișinău. Elucidarea patrimoniului național ecleziastic din epoca medievală și modernă în manualele de Istorie pentru clasele a X-a – a XI-a din Republica Moldova.
 7. ȘEVCIUC Maria. Inspectoratul Şcolar Naţional (Republica Moldova). Educația prin patrimoniu. Importanța studierii patrimoniului cultural al Basarabiei interbelice la lecțiile de Istorie în clasa a XII-a și la disciplinele opționale.
 8. DUMINICA Ion. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Introducerea disciplinei „Istoria, cultura și tradițiile poporului rom” in instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Abordări coerente.
 9. DAMIAN Victor. Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova). Предметы еврейского цикла в школьном образовании Республики Молдова: курс «История еврейского народа».
 10. DOCHINA Svetlana. Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Movilă”, Chișinău (Republica Moldova). Женское епархиальное училище как образец духовного учебного заведения для девочек.

 

10.30-11.00 Pauză de cafea

 

Continuarea lucrărilor în Atelierul 6:

Rolul patrimoniului cultural în procesul educațional.

 

 1. MOROȘAN Liliana. Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, or. Chișinău (Republica Moldova). Instrumente educaţionale inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural .
 1. BÎTCĂ Ana. Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, or. Chișinău (Republica Moldova). Rolul patrimoniului cultural în formarea competențelor transversale la istorie.
 2. BOBOC Valentina. Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”, or. Chișinău (Republica Moldova). Promovarea patriotismului în cadrul orelor de istorie și educație civică.
 3. JITARU Diana. Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, or. Chișinău (Republica Moldova). Simbolurile de Stat ale țării – mijloc de formare a competențelor civice la elevi.
 4. ARGINT-CĂLDARE Lucia. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău (Republica Moldova).  Modalități de sensibilizare a elevilor asupra valorii patrimoniului cultural și istoric din Republica Moldova și orașul Chișinău.
 5. CECHINA Tatiana. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău (Republica Moldova). Organizarea instruirii de tip integrat în cadrul lecțiilor de Istorie și Educația civică. Proiectul școlar „Arborele genealogi: istorie și tradiție”.
 6. COTIUJANU Olesea. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion  Creangă” din Chișinău. Rolul comunității în păstrarea patrimoniului cultural.
 7. MUSTEAȚĂ Nicolae. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion  Creangă” din Chișinău. Titlu rezervat.

 

 

13.00-13.30 Sesiunea de încheiere.