DECERNAREA TITLULUI ONORIFIC DOCTOR HONORIS CAUZA Dlui DEMIR DRAGNEV

Joi, 21 iunie 2018, în ședința solemnă a Senatului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a avut loc înmânarea însemnelor înaltului titlu onorific de Doctor Honoris Cauza acordat Dlui DEMIR DRAGNEV, dr. hab. în istorie, prof. univ., membru corespondent al AȘM. Ședința a fost deschisă de Rectorul Universități, dr., prof. univ. Nicolae Chicuș, care a apreciat demersul Facultății de Istorie și Geografie și decizia Senatului Universității din noiembrie 2017 de a acorda titlul de Doctor Honoris Cauza Dlui DEMIR DRAGNEV, renumit istoric și pedagog. Ședința a fost urmată de intonarea de către Corul Mitropolitan a Imnului de Stat al Republicii Moldova și Gaudeamus.

Laudatio a fost prezentat de Silvia Chicu, Șefa Departamentului de Cercetare a UPS „Ion Creangă”, care a evocat contribuția distinsului savant în evoluția științei istorice, a remarcat meritul profesorului universitar în elaborarea manualelor școlare, în promovarea adevărului istoric în instituțiile de învățământ superior, în mediul academic din întregul spațiu românesc etc.

Pentru merite remarcabile în relațiile de colaborare cu Universitatea, Rectorul N. Chicuș a înmânat m.c. D. Dragnev Medalia Jubiliară Ion Creangă.

În semn de recunoștință pentru onoarea acordată și titlul primit, m.c. D. Dragnev a mulțumit Facultății de Istorie și Geografie, Senatului Universității, celor prezenți la solemnitate și a prezentat un discurs dedicat științei academice din perioada anilor ’40-’50 ai sec. XX, campaniilor propagandistice ale PCUS și implicațiile ideologice în știință, precum și contribuția savanților din RSS Moldovenească în salvarea adevărului istoric.

Ședința a continuat cu mesajele de felicitare în adresa Dlui D. Dragnev din partea celor prezenți:  V. Țvircun, dr. hab, prof. univ., Coordonatorul secției științe umanistice și arte a AȘM; Gh. Postică, dr. hab., prof. univ., Șeful Cabinetului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării; Gh. Cojocaru, Directorul Institutului de Istorie; P. Cocârlă, dr. hab, prof. univ. și V. Tomuleț; dr. hab, prof. univ. de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova; V. Mischevca, dr., conf. cerc., Institutul de Istorie, discipol al dlui D. Dragnev; L. Noroc, dr., conf. univ., Șefa Catedrei Istorie și Științe sociale și V. Burlacu, dr., conf. univ., coleg la catedra Istoria Românilor, Facultatea de Istorie și Geografie a UPS „Ion Creangă”.

În finalul ședinței Doctor Honoris Cauza D. Dragnev a adus în dar Universității 10 cărți elaborate și editate în ultimii 10 ani.