Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CONDOLEANȚE.

A încetat să bată inima celui care a fost Oleg LEVIȚCHI, doctor habilitat în științe istorice, absolvent al Facultății de Istorie a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. În toate funcțiile deținute: cercetător științific, Redactor șef al Revistei de Arheologie, Președinte al Seminarului Științifjc de profil și al Consiliilor Științifice de susținere a tezelor de doctor, Director al Centrului de Arheologie, Director al Institutului Patrimoniului Cultural a manifestat perseverență, tenacitate și dăruire. Pe parcursul mai multor ani a fost profesor, președinte al Comisiilor de Stat de licență și master la Facultatea de Istorie și Geografie a UPS “Ion Creangă”. Va rămâne în memoria colegilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor un exemplu de devotament științei și învățământului din Republica Moldova. Transmitem sincere condoleanțe familiei, persoanelor apropiate, colegilor, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!