ADMITERE

 • Facultatea de Istorie și Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” este prima facultate de istorie din Republica Moldova, fondată în anul 1940. Facultatea oferă studii universitare bazate pe valori academice într-un mediu colegial în care fiecare student contează. Facultatea se bazează pe studii de calitate orientate spre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor individuale. Astfel, Facultatea dispune de o bogată experienţă în pregătirea tinerilor specialişti, procesul de instruire fiind asigurat de un colectiv monolit, care s-a afirmat în domeniul activităţilor de cercetare şi educaţionale. În cadrul facultăţii activează două catedre: Istorie și Științe Sociale, Geografie și Patrimoniu Cultural. Corpul profesoral–didactic este format din peste 30 de angajați, dintre care 5 doctori habilitaţi în istorie, profesori universitari, 16 doctori în ştiințe.

 • Programe de studii Ciclul I, Licență

 • Programe de studii Ciclul II, Master

 • Programul  de activitate al Comisiei de admitere:

  • Luni-vineri:  8.30-16.30
  • Sâmbătă-Duminică: 8.30 – 14.00

  Adresa: Chișinău, str. Ion Creangă, 1

  E-mail: admiterea@upsc.md,

  admitereupsc@gmail.com;

    Tel: (+373 22) 74 72 08, 35 83 36    Fax: (+373 22) 35 83 02, 35 84 15