Patrimoniu Istoric și Turism Cultural

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”] [restab title=”Despre” active=”active”]

Programul de Masterat Patrimoniu istoric şi turism cultural se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu specialităţile Istorie, Etnologie, Istorie şi Etnografie, Antropologie, Muzeologie, Istorie şi Educaţie Civică, Educație Civică și Istorie, Istorie şi Geografie, Geografie și Istorie, Istorie şi Limbă engleză, Arte Plastice, Design, Limbi Străine etc., atât din Republica Moldova, cât şi din alte ţări.

Studiile la acest program durează 2 ani, absolvenții obținând 120 de credite.

Masteratul tinde să asigure piaţa muncii cu specialişti în domeniul istoriei culturii şi protecţiei valorilor materiale şi spirituale naţionale şi universale, turismului cultural, posesori ai unor cunoştinţe solide în domeniu, buni cunoscători ai abordărilor teoretice şi practice moderne şi a unor deprinderi operaţionale în valorificarea patrimoniului și organizarea turismului.

[/restab] [restab title=”Plan de învățământ”] [/restab] [restab title=”Profesori”]

Ursu Valentina, dr., conf. univ.,  COORDONATOAREA PROGRAMULUI PATRIMONIU ISTORIC ȘI TURISM CULTURAL
Cursuri:
1. Patrimoniu artistic
2. Turism cultural
Ploșniță Elena, dr.hab., conf.univ.
Cursuri:
1. Patrimoniu cultural:noțiuni și teorii
2. Muzeificarea patrimoniului cultural
Buzilă Varvara, dr., conf. univ.,
Cursuri:
1. Patrimoniu etnografic
2.Instituții europene și internaționale în domeniul patrimoniului cultural
Musteață Sergiu, dr., conf. univ.,
Cursuri:
1. Convenții internaționale în domeniul protecției patrimoniului cultural
2.Protecția patrimoniului cultural: cadrul legislativ național
Bejan Iurie, dr., conf. univ.,
Cursuri:
1. Patrimoniu natural
2. Managementul turismului
Ursu Ion, dr.
Cursuri:
1. Patrimoniu arheologic
Varta Ion, dr., conf. univ.,
Cursuri:
1. Patrimoniu arhivistic
Ștefăniță Ion, lector univ.
Cursuri:
1. Managementul patrimoniu cultural
Popa Alexandru, dr.hab., conf.univ.
Cursuri:
1. Conservarea patrimoniului
Petrencu Anatolie,dr. hab., prof. univ.
Cursuri:
1.Patrimoniu și memorie culturală
[/restab] [restab title=”Raport de autoevaluare”]

 

[/restab] [restab title=”Contacte”]

Valentina Ursu, şefa catedrei Geografie și Patrimoniu Cultural, coordonatoarea programului de Masterat

Tel. (+373) 022-24-07-95

ursuvalentina@yahoo.com

[/restab] [/restabs]