Sergiu Musteață, Prof. univ., dr.

  • Curriculum Vitae
  • Lista integrală a publicațiilor
  • Participări la conferințe
  • Lecții publice
  • Cursuri predate, inclusiv opționale
  • Dosarul de acreditare (2011-2016)

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

Anul de studii 2016-2017

Programul licență, forma de învăţământ fără frecvență

  1. Istoria antică a spațiului carpato-dunărean, Semestrul II, curs de bază
  2. Analiza manualelor școlare, curs opțional, semestrul II
  3. Introducere în metodologia cercetării, curs opțional, semestrul III

Prof. univ., dr.
Sergiu Musteață
Adresa de contact:
e-mail:
sergiu.musteata@upsc.md