Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural

 • Predecesoarele actualei catedre de Geografie și Patrimoniu Cultural sunt:
  Catedra de Teorie şi metodică a lucrului educativ, care a fost constituită în anul 1976, concomitent cu reconstituirea Facultăţii Istorie şi Pedagogie. În anul 1990, odată cu schimbările social-politice din societate Catedra este numită de Etnopedagogie şi Educaţie. În perioadele ulterioare profilul ei se completează cu domeniile „Istoria culturii” şi „Geografie”. Din anul 2000 catedra îți schimbă denumirea în Etnologie și Istoria Culturii, iar din anul 2005 în Catedra de Etnologie și Geografie, denumire ce se va păstra până în anul 2015. Prin decizia Senatului UPS Ion Creangă din 30 aprilie 2015 catedra se numește de Geografie și Patrimoniu Cultural.

  Actualmente, colectivul catedrei este format din 24 de cadre didactice de bază şi angajate prin cumul extern, dintre care 4 doctori habilitați, 9 doctori-conferenţiari. Catedra administrează procesul didactic la programele Istorie și Geografie, Geografie și Istorie, Educație Civică și Istorie, Geografie, Educație civică la treapta I – Licență, programele Patrimoniu Istoric și turism cultural, Didactica Educației civice la Ciclul II – Master. Membrii catedrei fac parte din colectivul Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate.

  Dat fiind prezența la catedră în calitate de titulari și cumularzi a specialiștilor cu o foarte bună pregătire profesională, precum și bogată experiență educațională a acestora, catedra este coparticipantă în procesul de realizare a activităților educaționale, în elaborarea, avizarea și recenzarea documentelor instituționale și naționale, în grupurile de lucru instituite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, organizarea de către membrii actedrei a seminarelor metodologice pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar etc.

  Activitatea ştiintifică a profesorilor și studenţilor se orientează în câteva domenii: „Geografie”, „Istoria culturii”, „Patrimoniu Cultural”, „Etnologie”, „Educaţie civică”, „Educaţie moral-spirituală”. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt finalizate prin elaborarea și editarea monografiilor și culegerilor ştiinţifice, coordonarea tezelor anuale, de licenţă, de master și de doctor, prezentarea comunicărilor la conferinţe naţionale şi internaţionale. De mai mulți ani Catedra este organizatoarea Conferințelor științifice naționale și cu participare internațională, dedicate patrimoniului cultural național și universal, Educației civice, Drepturilor omului/copilului, cercetării istoriei localităților, la care participă cercetători științifici, profesori universitari și cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, studenți, specialiști din instituțiile de cultură, etc.

  În scopul optimizării procesului didactic și științific Catedra colaborează cu Instituţii ştiinţifice şi superioare din Republica Moldova, România, Ucraina. O intensă colaborare este întreprinsă cu Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ale AȘM, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinau, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Agenția Națională de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, asociațiii nonguvernamentale etc.

  Relații de colaborare le are Catedra cu instituţii ştiinţifice, superioare din România și Ucraina: Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Muzeul “Carpaților Răsăriteni” din Sfântu-Gheorghe, cu Centrul Regional Eurasia al Organizației Mondiale a Scoutismului cu sediul la Kiev etc.

  Profesorii catedrei întreprind vizite de documentare, stagii, participă la conferințe științifice și seminare desfășurate în Republica Moldova, precum și în România, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarusi, Kazahstan, Ucraina, Italia, Cehia, Franța etc.

  Profesorii catedrei sunt autori ai lucrărilor didactice pentru studenți. Se completează fondul de carte al catedrei cu ediţiile de profil apărute recent sau primite prin donaţie. Au fost achiziţionate hărţi, planşe, albume şi atlase geografice tematice. Sunt amenajate 2 cabinete la Geografie și un cabinet la Educația civică.

 • Titulari

  Conf. univ., dr. Ursu Valentina – șef catedră
  Conf. univ., dr. Nastas Jeni
  Conf. univ., dr. Maxim Vasile
  Conf.univ., dr. Niculiță Gheorghe
  Lector superior Melinte Veronica
  Lector universitar Samoilenco Valentina
  Lector superior Țîcu Lucia
  Lector universitar Gherman Alexei

  Angajați prin cumul extern

  Dr. Boian Ilie
  Dr. Bejan Iurie
  Dr. Buzilă Varvara
  Dr. hab. Begu Adam
  Dr. Danilescu Ion
  Dr. Donica Ala
  Moldovanu Iosif
  Dr. hab. Ploșniță Elena
  Dr. hab. Petrencu Anatol
  Dr. hab. Popa Alexandru
  Dr. Varta Ion
  Ștefăniță Ion
  Dr. hab. Țvircun Victor
  Dr. Ursu Ion